Vivaldi Orchestra Praga

Vivaldi Orchestra Praga

8 members / 8 členů

Komorní orchestr, který se zabývá autentickou interpretací barokní hudby na dobové nástroje. Členové souboru hrají na původní nástroje nebo jejich kopie, používají barokních smyčců ve tvaru luku a neopředených střevových strun. Tyto technické prostředky dodávají zvuku orchestru neopakovatelný nádech dravosti a syrovosti a vyvolávají iluze dokonalé výrazové bohatosti barokního stylu.
Důvodem vzniku orchestru s tímto názvem byly nové muzikologické objevy o přítomnosti a vlivu Antonia Vivaldiho v Čechách. Hudba Antonia Vivaldiho sem byla přinesena v souvislosti s italskou operou. Vivaldi sám byl uznávaným operním skladatelem, a protože v Čechách byly provedeny čtyři jeho opery, jeho věhlas stoupal i jako skladatele koncertů a duchovních skladeb.
Zvláště italská hudební forma instrumentálního koncertu je téměř symbolická pro chápání baroka jako stylu plného bizarnosti a novátorství. Koncerty A.Vivaldiho a dalších skladatelů jsou plné zvukomaleb, alegorií a programních souvislostí s poezií, alchymií, ale i filosofií. Zvláště v dotyku se zpívaným textem v duchovních kantátách a operách, orchestr slouží jako rovnocenný partner zpěvákovi, nesoucí další rovinu významů…
Vivaldi orchestra Praga se snaží navázat na tuto tradici plně profesionální a hlubinně propracované významovosti hudby. V jeho repertoáru je veliké množství sólových koncertů (pro barokní housle, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu, cembalo), sólové kantáty (pro soprán i alt), concerta grossa a skladby pro smyčcový orchestr. Vedle děl italských skladatelů (Vivaldi, Corelli, Albinoni, Veracini, Tartini), orchestr hrává také německou hudbu (Bach, Händel, Teleman, Pachelbel). Další specialitou je ovšem objevování, jakým způsobem tyto vnější vlivy obohatily českou hudbu. Zvláště skladatelé Vejvanovský, Biber, Plánický, F.I.Tůma, F.Benda jsou pravým pokladem pochopení podhoubí, z něhož později vyrostli Smetana a Dvořák.
Vivaldi orchestra Praga v roce 1998 natočil první profilové CD a od té doby provedl stovky koncertů doma i v zahraničí. S Vivaldi orchestra Praga spolupracují přední čeští i zahraniční sólisté – specialisté staré hudby, při mnoha různých festivalech v nejkrásnějších barokních prostorách chrámů a zámků…

Vivaldi Orchestra Praga is one of the most important Czech ensembles, which have chosen to follow the path of authentic early music interpretation.
This ensemble consists of the best players on period instruments in Bohemia, who keep trying by continuous study of archive materials to find and connect as many details of actual information as possible, which represent the key to an understanding of the spiritual heritage of the past.
The foundation repertoire of the VIVALDI ORCHESTRA PRAGA are the compositions of Antonio Vivaldi, but also many other examples of Czech and world baroque music. Represented in the repertoire are solo works (for violin, violoncello, recorder or traverso, harpsichord, theorbo), vocal compositions and various configurations of orchestral music. The players use all instruments in baroque form.
The VIVALDI ORCHESTRA PRAGA tries to maintain all atributes of authenticity by utilizing period music materials, instruments, bows, gut strings, old tunings and methods of completion of parts by ornamentation. Its goal is to interpret the music as it was performed by the best professionals of its period, with an entire range of effects and variation skills.
This ensemble has performed many successful concerts with its wide repertoire. Members of the ensemble have recorded many CD´s especially for the Japanese companies PONY CANYON, EXTON and the Czech firms OLIVERIUS and ARTA RECORDS…