Before you visit the church of St. Nicholas in Prague or buy the tickets for some of our classical music concerts, you have opportunity to see right know (from the comfort of your home) how it looks like inside!

Dříve než navštívíte kostel sv. Mikuláše nebo zakoupíte vstupenku na některý z našich koncertů vážné hudby, máte příležitost nahlédnout do prostor chrámu a prohlédnout si jej, a to z pohodlí Vašeho domova!