0.00 500.00 

500.00 
300.00 
300.00 
100.00 
0.00 

ČVUT MIXED CHOIR PRAGUE 21.3. 2019, 17.00 / 5PM

ČVUT MIXED CHOIR PRAGUE
Jan Steyer, Jiří Voběrek – choirmasters / sbormistři

Marie Pochopová – organ / varhany

  • G. F. HÄNDEL – Messiah
  • J. S. BACH – Prelude and Fugue E Minor
  • W. A. MOZART – Ave Verum Corpus
  • A. DVOŘÁK – Missa D Major

full program available for free at the entrance to the concert / podrobný program zdarma k dispozici při vstupu na koncert

St. Nicholas church on the Old-Town Square / Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
classical concert last 1 hour / koncert trvá 1 hodinu
seads are not numbered / sedadla nejsou číslovaná
open 30 minits before the begining / otevřeno 30 minut před začátkem
sale of CD´s after the concert / po koncertě možnost koupě CD