Prague Wind Quintet

Prague Wind Quintet

Ensemble

Pražské dechové kvinteto bylo založeno v roce 1928 dr. Václavem Smetáčkem, hobojistou a pozdějším slavným dirigentem. V roce 1968 úspěšně obnovil činnost uznávaného tělesa flétnista a profesor Pražské konzervatoře Jan Hecl a vedl soubor po čtvrt století.
Již od prvních koncertních vystoupení provázejí ansámbl skvělé kritiky, neboť po celou dobu existence se u pultů střídali vždy jen hráči těch nejvyšších kvalit. O tom vypovídá nejen nadšení a tvůrčí iniciativa, ale také obdiv skladatelů, kteří věnovali tomuto souboru na 100 nových skladeb.
Hudební kritikou je soubor v nynějším složení hodnocen jako jeden z nejlepších dechových ansámblů současnosti. To potvrzuje řada mezinárodních ocenění včetně francouzské ceny „Choc du Monde de la Musique 1999“ za nejlepší nahrávku roku z celosvětové produkce, kterou byly v podání souboru komorní skladby Leoše Janáčka a nejvyšší ocenění časopisů Repertoire a Diapason za nahrávky F.Poulenca a J.Francaixe.
Pražské dechové kvinteto pravidelně koncertuje na významných festivalech v Evropě a USA (Mitte Europa, Settimane Musicali di Stresa, L.Janáček Festival–Rouen, Saou Chante Mozart); podniklo mnoho turné po Evropě (Španělsko, Francie, Německo, Švýcarsko, Švedsko a další), USA, Japonsku (2002).
Stálými hosty souboru jsou významné osobnosti jako Ivan Klánský, Cristina Ortiz, Daniel Wiesner, Kazuko Nagatomi.
„Půvab, lehkost, přesvědčivost, svrchovaná nástrojová technika“- o tom všem je možné hovořit u Pražského dechového kvinteta v superlativech. Vnitřní vyrovnanost ansámblu, dokonalost nuancí, svěžest a krása barevných odstínů jsou ohromující…(Repertoire)
Dechaři-virtuosové, kteří absolvovali své party s lehkostí a zasáhli publikum svým uměním. Ohromující je homogenita ansámblu, rostoucí z umělecké dokonalosti jednotlivých členů a jejich dlouhodobé spolupráce, muzikantské nasazení a ztotožnění s hraným dílem. (Vogtlander Anzeiger)
Hudební „Sen noci svatojánské“: lehkostí a švihem, mohutnou výrazovou silou a jemným hudebním cítěním okouzlilo Pražské dechové kvinteto letní večer. (Frankenpost)
Dokonalá homogenita, svěží barevnost, ďábelská lehkost nasazení, rytmická čistota a vláčnost dechového ansámblu, který je nutno zařadit mezi nejlepší na světě. (Repertoire)

Jan Machat (flétna) studoval hru na flétnu na pražské konzervatoři i AMU pod vedením Prof. Františka Čecha. V letech 1997-2000 vyučoval na pražské konzervatoři a také vykonával funkci ředitele hudebního festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Od roku 1987 je flétnistou a sólopikolistou České filharmonie, s níž se zúčastnil mnoha zahraničních turné a festivalů.

Jurij Likin (hoboj) studoval na Běloruské hudební akademii u prof. B. Ničkova a na Národní konzervatoři v Paříži u prof. M. Bourguea. Získal řadu prvních cen ve významných národních i mezinárodních soutěžích. Od roku 1994 trvale žije a působí v Praze, nejprve jako sólo-hobojista v Pražské komorní filharmonii a později v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. Od roku 2009 je profesorem hoboje na JAMU v Brně.

Vlastimil Mareš (klarinet) je absolventem Akademie múzických umění v Praze. Získal řadu významných ocenění v mezinárodních soutěžích (Concertino Praga, Pražské jaro, Paříž, Řím). Jako sólista či jako člen komorních sdružení vystupoval v mnoha zemích Evropy, v USA a Japonsku. Nyní je sólo-klarinetistou Pražských symfoniků a profesorem na AMU v Praze. V současnosti jeho druhou významnou aktivitou je dirigování.

Jan Vobořil (lesní roh) je absolventem brněnské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze.
Je několikanásobným laureátem národních soutěží a zároveň získal čestná uznání na mezinárodních soutěžích (Pražské jaro 1992 a Ženeva 1993). Od roku 1994 je sólo-hornistou
Pražské komorní filharmonie.

Miloš Wichterle (fagot) v patnácti letech byl přijat jako mimořádný talent na Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením prof. K. Pivoňky získal několik mezinárodních ocenění v interpretačních soutěžích v Polsku, Německu, na Pražském jaru 1977 a 1981. Tato ocenění mu poskytla možnost koncertovat jak sólově, tak i v komorních souborech.
...více na www.kvinteto.wz.cz

The Prague Wind Quintet was founded in 1928 by oboist and later renowned conductor Dr. Václav Smetáček. In 1968 this highly acclaimed ensemble recommenced its concert activities under the direction of flautist and professor at the Prague Conservatory Jan Hecl, who was to assume a prominent position in ensuring the success of the quintet over the next quarter of a century.
The Prague Wind Quintet is an ensemble whose unique quality in performance, determined throughout its existence by musicians of the highest calibre, is reflected time and time again by the enthusiasm shown by critics in concert reviews. Moreover, the energy and creative initiative shown by members of the ensemble has succeeded over the years in winning the admiration of composers who, to date, have dedicated over a hundred compositions to the ensemble.
The Prague Wind Quintet is rated among music critics as being one of the leading wind ensembles of our time. It has achieved recognition on an international level with a series of awards including the French Choc du Monde de la Musique 1999 for the best international recording of the year, performing chamber music works by Leoš Janáček and top ratings from specialist music publications Repertoire and Diapason for recordings of music by F.Poulenc and J.Francaix.
The Prague Wind Quintet is regularly invited to perform at prominent music festivals in Europe and America (Mitte Europa, Settimane Musicali di Stresa, Rouen Janáček Festival, Saou Chante Mozart) and has undertaken numerous concert tours throughout Europe (Spain, France, Germany, Switzerland, Sweden etc.), USA and Japan (2002). Frequent guest performers include distinguished musicians, Ivan Klánský, Cristina Ortiz, Daniel Wiesner and Kazuko Nagatomi.
"Grace, charm, persuasive force, consummate instrumental technique" - the Prague Wind Quintet displays all these superlative qualities. The ensemble’s internal balance, the perfection of its tone, the freshness and beauty of its tonal nuance as well as the purity of its style, are all stunning. (Repertoire)
These wind virtuosi executed their program with a light touch and thrilled the public with their artistry. The outstanding homogeneity of the ensemble may be attributed to the artistic perfection of the individual members, their long-term collaboration, musical energy and their identification wlth the compositions. (VogtlanderAnzeiger)
It was a musical Midsummer Night’s Dream with its lightness of touch and elan, its powerful expressiveness and subtle musical feeling, the Prague Wind Quintet cast its spell on the summer evening. ( Frankenpost)
Perfect homogeneity, wealth of colour, the almost demonic lightness of execution, rhythmic purity and suppleness of nuance of this wind ensemble surely place them among the very best in the world. (Repetoire)

Jan Machat (flute) the flutist and solopiccolist of the Czech Philharmonic Orchestra since 1987. Jan Machat was teaching at the Prague Conservatoire in 1997 – 2000 and was also an artistic director of the festival „Young podium“ in Carlsbad. Jan Machat studied flute at the Prague Conservatoire and the Academy of Music in Prague with profesor František Čech. Jan Machat plays as a soloist as well as a chamber musician with variety of groups.

Jurij Likin (oboe) studied at the Byelorussian Academy of Music with Prof. B.Nitchkov and later at the National Conservatoire in Paris with Prof. M.Bourge. A winner of several national and international competitions ( Concertino Praga, Kišinev, Chmelnický), Jurij moved to Prague in 1994, first taking up the position of Solo/Principal Oboe in the Prague Philharmonia before accepting the same position in the Prague Symphony Orchestra, a post he holds to date. Since 2009 Jurij Likin is a professor at the Academy of Music in Brno.

Vlastimil Mareš (clarinet) is a graduate of the Academy of Music and Performing Arts in Prague. A recipient of distinguished awards at notable international competitions (Concertino Praga, Prague Spring, Paris, Rome), Vlastimil has performed as soloist and chamber musician in many countries throughout Europe, in addition to America and Japan. He presently holds the position of Solo/Principal Clarinet of the Prague Symphony Orchestra and is a professor at the Academy of Music in Prague. Vlastimil is also active in the field of conducting.

Jan Vobořil (horn) is a graduate of the Brno Conservatory and Academy of Music and Performing Arts in Prague. He is a laureate winner of many national competitions and received honourable diplomas at prestigious international competitions (Prague Spring 1992, Geneva 1993). Since 1994 Jan has held the position of Solo/Principal Horn of the Prague Philharmonia.

Miloš Wichterle (bassoon) was accepted into the Prague Academy of Music and Performing Arts at the early age of fifteen, due to his exceptional talent. Under the close guidance of Prof. K.Pivonka, Miloš won several international awards at competitions in Poland, Germany and at the Prague Spring Competition in 1977 and 1981. As a result of his success, he was given the opportunity to perform as a soloist and work in conjunction with various chamber ensembles.

...more here - www.kvinteto.wz.cz