Prague String Orchestra

Prague String Orchestra

10 members / 10 členů

Pražský smyčcový orchestr byl založen v roce 1993 uměleckým vedoucím Tomem Klárem. Jedná se o komorní soubor složený z členů orchestru Národního divadla v Praze. Tento orchestr zaznamenal hned v začátku své umělecké činnosti mimořádný úspěch. Orchestr účinkuje v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí (kde pořádá pravidelné koncerty vážné hudby), v pražském Klementinu, v Rudolfinu, v Obecním domě, na Pražském hradě a na dalších místech v tuzemsku i zahraničí. Orchestr blízce spolupracuje s významnými sólisty z Národního divadla – ať už instrumentalisty, či zpěváky. Orchestr se často prezentuje na soukromých firemních společenských akcích.

Složení orchestru:
3 primy, 2 sekundy, 2 violy, violoncello, kontrabas, cembalo, sólisté – hoboj, housle, soprán, baryton (dle výběru)

Prague String Orchestra was established in 1993 by its artistic leader Tom Klár. It is a chamber ensemble compiled from the members of the Prague National Theatre. Right at the beginning of its artistic activity this orchestra noted an extraordinary success. The orchestra plays at the St. Nikolas Church on the Old Town Square (where their regular concerts of classical music are held), in Klementinum in Prague, Rudolfinum, the Municipal house, the Prague Castle and other places both in the Czech Republic and abroad. The orchestra closely cooperates with significant soloists of the National Theatre – both the instrumentalists and singers. The orchestra presents itself frequently on private company social events.

The assemblage of the orchestra:
3 first violin, 2 second violin, 2 viola, violoncello, double bass, cembalo, soloists – oboe, violin, soprano, barytone (according to the choice)