Prague Mozart Trio

Prague Mozart Trio

ensembles

Pražské Mozartovo trio vzniklo v roce 1991 z vážného zájmu hráčů o komorní hudbu. Soubor má ve svém repertoáru většinou díla starých českých mistrů, která jsou systematicky objevována v našich i světových hudebních archívech (V. Nudera, Fr. Alexius, F.V.Kramář, J.N. Vent a jiní). Vrací se však také ke špičkovým dechovým triím světových skladatelů (W.A.Mozart, L. van Beethoven). Mozartova divertimenta tvoří základ repertoáru souboru a dala zároven podnět k vyhledávání dalších skladeb pro toto obsazení.Interpretačně soubor plně využívá vymožeností dnešních nástrojů, specifiky tohoto obsazení, které umožňuje mimořádné dynamické odstínění interpretovaných skladeb a dokonalou zvukovou kontinuitu.
Skladby pro tento typ souboru jsou technicky náročné, často s virtuozními prvky a svědčí nejen o vysoké úrovni tehdejší hudby, ale i o technické a hudební vyspělosti interpretů Pražského Mozartova tria. Soubor také navázal spolupráci se současnými hudebními skladateli a jejich díla zařazuje do svého repertoáru.

Štefan Britvík - klarinet (umělecký vedoucí)
narozen 7.12.1955
Vystudoval klarinet a dirigování na Konzervatoři v Praze. Věnuje se komorní a solistické činnosti. Realizuje staré archivní notové materiály. Jako dirigent vede Komorní sbor Českého rozhlasu. O roku 1991 je vedoucím souboru Pražské Mozartovo trio, se kterým koncertuje doma i v zahraničí.

Miloš Bydžovský – klarinet
narozen 2.11. 1972
Vystudoval Konzervatoř v Praze a ve studiu dále pokračoval na Akademii musických umění v Praze. Již od studií vystupuje často jako solista. V roce 1991 získal 1. cenu v mezinárodní soutěži Concertino Praha. Nyní působí jaké první klarinetista a soloklarinetista Opery ND v Praze.

Petr Legát – fagot
narozen 4.8. 1967
Vystudoval Konzervatoř v Plzni a ve studiu dále pokračoval na Akademii musických umění v Praze. V roce 1990 získal druhou cenu v Interpretační soutěži ČR. O rok později získal druhou cenu a titul Laureáta na mezinárodní soutěži Pražské jaro. Dnes působí jako první fagotista a solofagotista Opery ND v Praze. Věnuje se také solovému vystupování.