PODMÍNKY pro rezervaci vstupenek

na koncerty vážné hudby v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

Obsah:

 1. Základní údaje
 2. Důležité pojmy
 3. Vytvoření rezervace
 4. Uplatnění, platnost a zrušení rezervace
 5. Závěrem

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Porteo Art Company, s. r. o.

IČ: 26766507, DIČ: CZ26766507

Sídlo: Tuchorazská 423/3, 108 00 Praha 10 E-mail: koncertyvpraze@email.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 92286, vedeno u Městského soudu v Praze. Jsem plátce DPH.

Adresa pro doručování písemností: K Lesoparku 803/18, 102 00 Praha 10 ID Datové schránky: hv6t5wr

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu už jen jako „Organizátor“.

2.  DŮLEŽITÉ POJMY

 

 • „Zákazník“ je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní vyplní a odešle rezervační formulář na některý z pořádaných koncertů vážné hudby v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
 • „Rezervace“ je proces, kterým si zákazník zajistí dostupnost potřebného počtu vstupenek na vybraný koncert v souladu s níže uvedenými pravidly pro uplatnění a platnost rezervace, a to bez nároku na jinou sníženou cenu (slevu, provizi, ), než která je uvedena v rezervačním formuláři.
 • „Místo konání“ a uplatnění rezervace je kostel Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, respektive pokladna kostela, která je otevřena vždy v den koncertu od 14.00 hodin do začátku koncertu.
 • „Pokladna“ je místo, kde zákazník podle níže uvedených pravidel uplatní svou

3.  VYTVOŘENÍ REZERVACE

 • Zákazník si vybere koncert vážné hudby, který chce navštívit, pořádaný v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 1 – Staré město. Výběr koncertu a rezervaci vstupenek lze provést pouze prostřednictvím webových stránek koncertyvpraze.eu nebo www.concertsinprague.eu. Na jiných serverech, v předprodejích a na místě konání se rezervace neprování, nýbrž se rovnou kupují vstupenky.
 • U vybraného koncertu zákazník vyplní rezervační formulář, kde uvede příslušný počet vstupenek, které chce na daný termín rezervovat. Odesláním formuláře zákazník souhlasí se zásadami pro ochranu osobních údajů a s těmito obchodními podmínkami.
 • Po odeslání formuláře přijde zákazníkovi potvrzení rezervace s podrobnými údaji o tom, kde a jakým způsobem si má vstupenky vyzvednout a zaplatit, aby rezervace nepropadla. Tímto je rezervace dokončena.

4.  UPLATNĚNÍ REZERVACE

 • Platnou rezervaci zákazník uplatní osobně nejpozději 30 minut před začátkem koncertu v místě konání, tedy v pokladně kostela Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze (otvírací doba pokladny je uvedena v bodu 2. těchto obchodních podmínek).
 • Na základě předložení potvrzení o rezervaci, které zákazník obdržel obratem po odeslání rezervačního formuláře (v tištěné nebo elektronické podobě) bude zákazníkovi umožněn nákup zarezervovaných vstupenek.
 • Platba za vstupenky na vybraný koncert dle potvrzené rezervace může být učiněna v hotovosti v CZK nebo platební kartou (Visa nebo Mastercard).¨
 • Rezervace pozbývá platnosti a ruší se, pokud si zákazník nevyzvedne a nezaplatí rezervované vstupenky nejpozději 30 minut před začátkem koncertu, na který je rezervace Zákazník v tomto případě není povinen uhradit vstupenky, avšak mu zaniká nárok na rezervovaná místa (a vstupenky).
 • V případě, že zákazník ztratí o rezervaci míst a vstupenek na vybraný koncert zájem, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit organizátorovi písemně a zaslat krátkou informační zprávu na e-mail: koncertyvpraze@email.cz nebo na e-mail, ze kterého mu přišlo potvrzení rezervace.

5.  ZÁVĚREM

 • Vyplněním rezervačního formuláře a jeho potvrzení nevzniká mezi zákazníkem a organizátorem smluvní vztah.
 • Případné spory se budou řešit osobně, na místě konání rezervovaného koncertu, a to 30 minut před jeho začátkem. Na pozdější stížnosti a reklamace nebude brát zřetel.
 • Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem a je k dispozici na koncertyvpraze.eu.
 • Berte prosím na vědomí, že organizátor je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit, přičemž pro zákazníka však platí vždy text podmínek účinný v okamžiku odeslání rezervačního formuláře. Tato verze podmínek je v textové podobě ve formátu PDF i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

Tyto podmínky pro rezervaci vstupenek jsou účinné od 1.3.2024