New Prague Radio Symphony Collegium

New Prague Radio Symphony Collegium

8 members / 8 členů

Soubor pod uměleckým vedením p. Jana Dudka se zapsal svými koncerty do podvědomí posluchačů
svojí spoluprací s předními českými sólisty, zvláště houslisty Bohuslavem Matouškem, Janem Mráčkem, Stanislavem Srpem,
Pavlem Hůlou, Pavlem Eretem a Davidem Šroubkem, dále sólo trumpetistou Markem Zvolánkem a Ladislavem Rejlkem. Repertoár orchestru tvoří většina skladeb českých i světových autorů z oboru komorní hudby a dále se zaměřuje na interpretaci vokálně – instrumentálních děl s pěveckými sbory.

Obsazení:
I. Housle: Pavel Sochůrek - koncertní mistr, Jan Dudek - umělecký vedoucí, Jiří Škoda
II. Housle: Ludmila Mráčková, Jan Köhler
Viola: Karel Untermüller
Violoncello: David Havelík
Kontrabas: Jan Dudek ml.

The ensemble, reformed in 1996, takes off where its predecessor landed three years earlier.
Led by Jan Dudek, the ensemble has toured with eminent Czech soloists, including violinists Bohuslav Matoušek,Jan Mráček,
Stanislav Srp, Pavel Hůla, Pavel Eret and David Šroubek, as well as trumpet players Marek Zvolánek and Ladislav Rejlek.
The orchestra´s repertoire consists largely of chamber music by Czech and world composers.
In addition, the ensemble concentrates on the interpretation of vocal and instrumental music in conjunction with prominent choirs.

Players:
I. Violins: Pavel Sochůrek - concert master, Jan Dudek - art director, Jiří Škoda
II. Violins: Ludmila Mráčková, Jan Köhler
Viola: Karel Untermüller
Violoncello: David Havelík
Contrabass: Jan Dudek ml.