Miroslav Kejmar

Miroslav Kejmar

trumpet

Trumpetista Miroslav Kejmar (nar. 1941) patří mezi elitu českých hráčů na žesťové nástroje. Vyvíjí mnohostrannou uměleckou aktivitu především jako dlouholetý člen České filharmonie, na jejíchž mezinárodních úspěších se významnou měrou podílí. Je perfektním hráčem trubkových sólových partů např. v Bachově Mši h moll, v 5. symfonii Gustava Mahlera či v 1. klavírním koncertu se sólovou trubkou Dmitrije Šostakoviče. Soustavná a rozsáhlá je rovněž umělcova dráha sólového hráče, známého v mnoha zemích Evropy (např. NSR, Rumunsko, Španělsko). V poslední době na sebe upozornil vynikajícím provedením Haydnova Koncertu Es dur s Aldo Ceccatem a Českou filharmonií. Kromě práce v orchestru a sólistické činnosti se Miroslav Kejmar věnuje komorní hudbě. Příležitostně vystupuje v několika komorních žesťových ansámblech, především ale trvale spolupracuje se souborem Pražských žesťových sólistů, jehož je zakládajícím členem.