Josef Popelka

Josef Popelka

varhaník / organist

Josef Popelka (nar. 1954) studoval hru na varhany na kroměřížské konzervatoři u profesora K. Pokory. Na pražské HAMU pokračoval studiem u profesora Dr. J. Reinbergera, po jeho smrti studoval u profesora J. Hory. Uměleckou aspiranturu absolvoval pod vedením profesora M. Šlechty. Zúčastnil se také několika mistrovských kurzů, např. u prof. J. Reinbergera v Praze, dále u prof. J.E. Köhlera ve Weimaru a prof. F. Peterse v belgickém Mechelenu. Získal řadu ocenění v domácích soutěžích. K jeho největším úspěchům patří II. cena a titul laureáta, které získal v roce 1979 na mezinárodní varhanní soutěži Pražského jara, přičemž první cena tehdy nebyla udělena. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který nahrál desítky snímků., zejména české barokní hudby. Pro Panton natočil Bachovu Hudební obětinu - tento snímek byl oceněn Zlatým štítem Pantonu. Pro Bonton pak realizoval Bachovo Umění fugy, na několika dalších discích řady nahrávacích společností vystupuje jako spoluhráč různých instrumentalistů. V současné době je pedagogicky činný na pražské konzervatoři a HAMU, je členem různých soutěžních porot. V jeho repertoáru jsou zastoupena všechna stylová období.