Jana Jonášová

Jana Jonášová

soprano

Přední operní a koncertní pěvkyně, vyznačující se mimořádnou pěveckou a hudební inteligencí s velkými výrazovými možnostmi svého hlasu. Její neobyčejně pohyblivý, zvukově kultivovaný hlas, čítající značný pěvecký rozsah tří oktáv, ji od počátku své umělecké dráhy předurčil pro obor koloraturní. Už jako posluchačka AMU se zajímala vedle virtuózních koloraturních skladeb o českou soudobou hudbu. Za skladbu Jana Kapra „Cvičení pro Gydlii“ komponovanou pro skvělé dispozice jejího hlasu, získala Jana Jonášová cenu UNESCO.
Zahraniční kariéra se rozvíjí paralelně s její činností v ND. Je zvána na přední evropské scény. Účastnila se četných domácích i zahraničních festivalů – Pražské jaro, Edinbourg, Madrid, Moskva.
Jana Jonášová je dnes univerzální typ pěvkyně. Vedle bohaté operní činnosti se věnuje tvorbě písňové, kantátové a oratorní. Je uznávaná mozartovská pěvkyně. V roce 1974 získala cenu Wiener Flötenuhr za interpretaci Mozartových koncertních árií na desce Supraphonu. S českou filharmonií a komorním souborem Ars rediviva přednesla v poslední době četná díla Mozarta, Bacha, Händela a Zelenky.
Pro své mimořádné schopnosti je vyhledávanou sólistkou všech předních českých orchestrů. Nahrála s nimi mnoho desítek gramofonových desek a rozhlasových nahrávek.
V neposlední řadě se dnes umělkyně věnuje pedagogické činnosti na AMU v Praze, kde předává své bohaté zkušenosti naší nastupující pěvecké generaci.