František Šťastný

František Šťastný

varhaník / organist

František ŠŤASTNÝ /1968/ vystudoval varhany na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění pod vedením prof. Jana Hory a prof. Jaroslava Vodrážky / improvizace /.
V roce 1990 se zúčastnil Letní mistrovské akademie v Lübecku /prof. Martin Hasselböck/, o dva roky později Mezinárodních mistrovských kursů v Chebu /prof.Dr. Ewald Kooiman a prof.Dr. Hans Hasselböck/.V letech 1995-1998 byl stipendistou Dresdner Akademie für Alte Musik, kde se věnoval studiu hry na cembalo pod vedením doc. Johna Tolla.
V současné době je činný jako sólista a hráč continua v předních českých orchestrech /Pražská komorní filharmonie, Pražský komorní orchestr/ a komorních souborech / Concerto Praha, Musica Florea /. Pravidelně vyvíjí koncertní činnost doma i v zahraničí.

František Šťastný (1968) studierte Orgelspielen an dem Prager Konservatorium und an der Akademie der musischen Künste unter der Leitung vom Herrn Prof. Jan Hora und Herrn Prof. Jaroslav Vodrážka (Improvisation).
Im Jahre 1990 nahm er an der Sommermeisterakademie in Lübeck (Prof. Martin Hasselböck) teil, zwei Jahre später an den Internationalen Meisterkursen in Cheb (Prof. Dr. Ewald Kooiman und Prof. Dr. Hans Hasselböck).In der Jahren 1995-1998 war er als Stipendist an der Dresdner Akademie für Alte Musik, wo er sich dem Studium des Cembalospielens unter der Leitung vom Herrn Docenten John Toll widmete.
Zur Zeit ist er als Solist und Spieler von Continuo in den vorrängigen tschechischen Orchestern (Prager Kammerphilharmonie, Prager Kammerorchester) und in Kammerensamblen ( Concerto Prag, Musica Florea) tätig. Regelmässig hat er Konzerte im In- und auch Ausland.