ČVUT Mixed Choir

ČVUT Mixed Choir

chorus

Smíšený sbor ČVUT je uměleckým sdružením s tradicí sahající až k roku 1949. Přestože jde o amatérský sbor, vystřídalo se během historie ve vedení sboru mnoho vynikajících profesionálních hudebníků. V současné době má sdružení přes padesát členů.
Repertoár sboru zahrnuje vážnou hudbu od 17. století až do současnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována hudbě českých autorů. Mimo to se ale sbor nebrání i jiným hudebním žánrům, ať už se jedná o úpravy lidových písní, spirituály, či sborové aranže rockové, nebo populární hudby.

Pěvecký sbor ČVUT pravidelně vystupuje na koncertech a hudebních festivalech jak v ČR, tak i v zahraničí. Kromě vlastních sborových koncertů sdružení umělecky spolupracuje s mnoha jinými hudebními tělesy a sólisty. Mezi poslední úspěchy sboru patří provedení „Requiem“ W. A. Mozarta společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu či provedení Mozartova „Te Deum“ s orchestrem ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti prezidenta republiky.

https://sbor.cvut.cz/