Consortium Pragense Orchestra

Consortium Pragense Orchestra

8 members / 8 členů

Komorní orchestr CONSORTIUM PRAGENSE je jedním z řady českých smyčcových orchestrů hrajících ve stylově odpovídajícím početním obsazení (7smyčců, trubka, cembalo) především hudbu barokní, předklasickou a klasickou. Při nezbytném doplnění obsazení je však připraven na vysoké úrovni k interpretaci i hudby romantické a pozdně romantické, především skladeb české provenience (Dvořák, Janáček, Suk) a hudby 20. století (Hindemith, R. Strauss, Barber, Martinů).
Orchestr byl založen v roce 1990 na základě pozvání na koncertní turné po Španělsku, kam se souborem ještě několikrát vrátil. Po návratu se členové souboru rozhodli v započaté práci pokračovat. Tolik tedy ke vzniku tohoto hudebního tělesa. Tuto komorní formaci tvoří především členové renomovaného orchestru Pražští symfonikové (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK),Státní opery Praha a České filharmonie. Jde o přední hráče orchestru ve spolupráci renomovaným odborníkem a cembalistou. Stálým sólistou je trompetista Miroslav Laštovka, který umožňuje zařazení atraktivních skladeb Händelových, Vivaldiho, Torelliho, Telemanna, Purcella a dalších, což vnáší do programů slavnostní a radostný tón, který velmi dobře působí na náladu auditoria.
Ve stylovém zaměření převládá snaha o to, aby se v interpretaci barokních i klasických skladeb projevila tendence vyplývající ze stále se rozšiřujícího poznání reprodukčních dobových zvyklostí, aniž vy šlo o dogmaticky chápaný historismus. Jinými slovy: ačkoliv hráči na smyčcové nástroje nehrají na historické instrumenty nebo jejich repliky, je snahou ansámblu přiblížit se dobovému obrazu zvukové estetiky. Tato snaha vychází z určitých poučení,která v naší době začíná v české hudbě získávat širší počet příznivců. Hlavním cílem studia i koncertní praxe však pro Consortium Pragense je životnost reprodukce každé skladby, ať jde o Pachelbela, Vivaldiho, Händela či Bacha a další. Tato snaha nachází kladnou odezvu u obecenstva i u kritiky. Šíře repertoáru tohoto komorního orchestru svědčí o jeho orientaci i o snaze zvládnout co nejobsažnější horizont odpovídající literatury
V poslední době se orchestr Consortium Pragense zaměřil na vyhledávání a poté i nastudování koloraturních árií a to především těch, kde dochází ke spojení hlasů vysoké trubky a sopránu, dále trubky a mezzosopránu a dokonce trubky a basu (excelentní díla v této oblasti má ve své tvorbě především J. S. Bach).Z interpretů,kteří s tímto souborem nejčastěji spolupracují jsou sopranistky L.Vernerová, H.Jonášová,Š.Heřmánková, z mezzopranistek I.Škvárová,R.Kyralová, S.Čmugrová a basista R.Krejčí.V současné době soubor pracuje především v Čechách,je stálým hostem několika hudebního festivalu, např. v Kladrubech u Plzně,Podblanického hudebního festivalu a hudebního festivalu v kostele u sv. Mikuláše.Svoji činnost rozšířil o spolupráci s předními solisty,violoncelistou J.Hoškem a houslistou B.Matouškem a J.Svěceným nebo kytaristou,prof. Štěpánem Rakem,který pro tento soubor napsal překrásnou skladby ve složení – trubka,soprán,kytara a smyčce.Na opravdu velice slavnostních koncertech pak spolupracuje s kom.souborem COLLEGIUM PRAŽSKYCH TRUBAČŮ.
Rozšířená verze souboru(většinou 10 až 12 hudebníků), pak svěřuje nastudování hudebních děl (většinuo duchovního charakteru,tedy mší a kantat),do rukou dirigenta především ze Státní opery Praha,M.Keprta nebo R.Heina.